Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring beschrijft algemene privacy practices van Healthy Habitz met betrekking tot de door gewichtsconsulent verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens over consumenten en andere personen binnen de organisaties van onze klanten, zakenpartners en leveranciers, alsmede andere organisaties waarmee Healthy Habitz een zakelijke relatie heeft of overweegt.

 • Gewichtsconsulent Evelien Mertens staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder de naam Healthy Habitz.
 • Healthy Habitz is een organisatie waarbij Evelien Mertens als gewichtsconsulent leefstijl cursussen geeft aan particulieren en/of bedrijven.

Healthy Habitz is zich ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. Healthy Habitz doet er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Healthy Habitz verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekeraar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Biometrische gegevens: o.a. lengte, gewicht en lichaamssamenstelling
 • Gezondheid: o.a. roken, medicijn- en/of alcoholgebruik
 • Leefstijl: o.a. gezinssituatie, beroep, sporten, dieetverleden

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens:

Er kunnen diverse redenen zijn waarom deze persoonsgegevens over u als individu worden verzameld, namelijk:

 • U te kunnen helpen met uw hulpvraag.
 • Het afhandelen van de betaling van de door u afgenomen diensten.
 • Het opmaken van de factuur voor uw zorgverzekering.
 • Het verzenden van informatieve mailing tijdens de cursus door Evelien Mertens.
 • Het verzenden van de nieuwsbrief door Healthy Habitz. Voor het ontvangen van deze nieuwsbrief wordt u bij uw inshcrijving gevraagd om een schriftelijk akkoord. Wilt u, hiervoor in de toekomst, niet meer benaderd worden, dan kunt u dit aangeven door onderaan in de nieuwsbrief op “uitschrijven” te klikken.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen  voeren.
 • De toegang tot en het gebruiken van websites of andere online diensten.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Healthy Habitz gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Healthy Habitz zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we gegevens?

 • De informatie die verzameld wordt bij 1. NAW gegevens heeft een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar aangezien deze gekoppeld zijn aan de financiële gegevens.
 • De informatie die verzameld wordt bij 2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden tevens 7 jaar bewaard.
 • Alle bovengenoemde gegevens worden na een periode van 7 jaar vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Healthy Habitz verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Met de volgende partijen heeft Healthy Habitz een verwerkersovereenkomst:

 • Ingrid Kremers Administraties. Verwerking financiële administratie

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

 • Op website van Healthy Habitz, www.healthy-habitz.nl, worden alleen technische en functionele cookies gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@healthy-habitz.nl .

Klachtrecht

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Healthy Habitz hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Healthy Habitz implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Iedere persoon die bij In balans toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval In balans gebruik maakt van de diensten van derden, zal In balans in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@healthy-habitz.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 1 december 2020